Eesti Arhitektide Liit
Uudised
Eesti arhitektuur
Dokumendid
Võistlused
Publikatsioonid
Arhitektuuripoliitika
Kutsekoda
Lingid
Kuulutused
Foorum
Kalender
Kontakt
Muuda profiili
Muuda loominguid
Liikmele

15.01.2010 - kutseomistamiseks dokumentide esitamise tähtaeg

ARHITEKT III, VOLITATUD ARHITEKT IV ning VOLITATUD ARHITEKT V KUTSEKVALIFIKATSIOONI MÄÄRAMISEST
 

Arhitekt III, volitatud arhitekt IV ja volitatud arhitekt V kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks  nõutavate dokumentide EALi kutsekomisjonile esitamise tähtaeg on reede, 15. jaanuar 2010

Dokumendid palume tuua EALi (Lai 31, Tallinn).

 

Kutsemääramise tasu palume kanda EALi kutsekomisjoni arveldusarvele 221030331735, tasuda on võimalik ka sularahas.

 

Kogu kutsemääramist puudutav materjal on ära toodud lisades. 

 

Kutsekomisjoni sekretär: Signe Liivaleht, tel. 6117430

 

EALi kutsekomisjon
 

Arhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasumäärad
 

Kutsekvalifikatsiooni tase
Tasumäär (krooni)
EALi mitte kuuluvale arhitektile
EALi liikmest arhitektile
 Arhitekt III
3000
2000
 Volitatud arhitekt IV
4000
3000
Volitatud arhitekt V
5000
4000

 

Arhitekt III, volitatud arhitekt IV, V kutsestandard

 Arhitekti kutse andmise kord

Arhitekti kutse dokumentide menetlemise kord

Arhitekti kutse taotluse lisa 1

Arhitekti kutse taotluse lisa 2

Arhitekti kutse taotluse lisa 3