Eesti Arhitektide Liit
Uudised
Eesti arhitektuur
Dokumendid
Võistlused
Publikatsioonid
Arhitektuuripoliitika
Kutsekoda
Lingid
Kuulutused
Foorum
Kalender
Kontakt
Muuda profiili
Muuda loominguid
Liikmele

Foorum

EAL Forum :: Foorum :: Arhitektid risttules
Arhitektid risttules
Postitaja: Margit Mutso (IP Logitud)
Kuupäev: 11.02.2005 13:18

Eesti Ekspress 09.02.2005

Arhitekte on ikka ja jälle süüdistatud sajas surmapatus alates tervete linnade tuksi keeramisest lõpetades seina viltu vajumisega koolifuajees. Ja taas on eesti arhitektid langenud ränkade rünnakute ohvriks. Kõigepealt süüdistavad ehitajad, kinnisvaraarendajad ja ehitusmaterjalide müüjad arhitekte liigses kunstilisuses ja oskamatuses projekteerida ökonoomselt ja ohutult. Sellega seoses on neil valminud haridusministrile ettepanek viia arhitekti õpe kunstiakadeemiast üle tehnika ülikooli, kus tulevasi arhitekte ootavad korralikud ehituslaborid ja õppejõud, kes neisse rohkem tehnilisi teadmisi süstivad. Täpsemaid fakte aga, mis arhitektide teadmiste puudulikkust tõestaksid ei oska keegi alla kirjutanutest välja tuua. Ainuke põhjendus kirjale kõlas umbes nii: aga .... nägite ju ise, kui torm oli – katused lendasid! See kivi tundub ainult antud kontekstis pigem bumerang olevat.

Teine etteheide tuleb sootuks vastassuunalt. Nimelt süüdistab Eesti arhitektuurimuuseumi direktriss Karin Hallas-Murula eesti arhitekte väheses loomingulisuses ja otseses "laenamises" (Eesti Ekspress, Areen 26.01.2005). Väga ränk süüdistus, eriti kui arvestada , et jutt käib eesti arhitektidest tervikuna.

Ehitajate-arendajate seisukohast, tundes konteksti, võib inimlikul tasandil aru saada- äriinimeste ning loominguliste arhitektide eesmärgid on pahatihti üsna erinevad. Hea ja kvaliteetne arhitektuur on enamasti pöördvõrdelises seoses arendaja (kelleks ka ehitajad tänasel päeval tihti on) rahakoti sisuga. Miks peaks aga tänastele eesti arhitektidele ette heitma maailma trendidega kaasa minemist, kui seda on tehtud kogu ajaloo vältel? Barokk, rokokoo, klassitsism või juugend- ühe perioodi ehitised on ikka kantud ühisest ideoloogiast, kasutatud on samu detaile, materjale ja arhitektuurseid võtteid. Miks ei süüdistata liigses ´laenamises´ näiteks eesti funktsionaliste- kasutasid ju nemadki rahvusvaheliselt laialt tuntud võtteid nagu reelingupiirded, valge krohv ja lintaknad. Nii nagu on omad stiilid ja voolud kirjanduses, muusikas või kunstis, nii on ka eesti arhitektuur liikunud samal lainel maailma suundumustega. Uued võtted arhitektuuris on enamasti seotud uunenud ehitustehniliste võimaluste-, uue ideoloogia-, uute avastuste- või materjalidega. Aga ka ajastule omaste väärtushinnangutega. Küsimus on pigem arhitekti interpretatsioonioskuses. Ja siinkohal julgen küll väita, et tuntud eesti arhitektid tabavad arhitektuuri olemust sügavuti ning tegemist ei ole pelgalt välismaiste ehitusvõtete tuima ülevõtmisega. Vähemalt ei saa seda valdavaks pidada. Interpretatsiooni mõjutab kohalik kontekst ning isiklik tunnetus, mis annab hoonele hinge ja väärtuse ning teeb sellest meie oma arhitektuuri. Ja sellisena on seda ka positiivselt hinnanud Eestit külastanud välisarhitektid ja arhitektuurispetsialistid. Siinkohal võiks märkida näiteks viimast maailma arhitektuuriatlast, kuhu valiti Eestist neli ehitist pluss Eesti Vilniuse saatkond, mis on samuti eestlaste projekteeritud.

Eesti tänavust näitust ökoloogilisest ja inimlähedasest käimlaarhitektuurist Veneetsia biennalil märkisid sellised tuntud arhitektuuriajakirjad nagu inglaste Architectural Review ja sakslaste Detail kui üht kõige autentsemat väljapanekut kogu üritusel. Kiidusõnu jätkus ka Guardiani autoril Jonathan Glancey´l , kes väitis, et see kummaliselt veetlev praktilise ja olemusliku arhitektuuri väljapanek kaalub üles suure osa Veneetsias näidatud äärmiselt pretensioonikast arvutiläbust. Briti kuningliku arhitektuuriinstituudi RIBA ajakiri RIBA Journal valis eestlaste ekspositsiooni kümne parema väljapaneku hulka (okt 2004). Võiks ju loota, et siinkohal eesti kriitikud koos arhitektidega rõõmust hõiskavad, aga selline autentsus jälle ei sobi! Nii nimetab Karin Hallas-Murula eestlasi Veneetsia biennaalil põlastavalt tantsutüdrukuteks maailmaliiga korvapalliväljakul ( Sirp 08.10.2004) ning kogu tegevust 10-liikmelise grupi askeldamiseks ca 30 m2 suuruse ekspositsiooni ümber, mida põhjendamatult kõrgelt on hinnatud (Eesti Ekspress, Areen 26.01.2005). Samalaadne hinnang suunatakse ka soomlastele, kes eesti näituse vastu liialt huvi üles on näidanud. Siinkohal ei oska küll muud kosta kui rääkida anekdooti eestlastest põrgukatlas, keda valvata pole vaja- niipea kui mõnel peaks õnnestuma üle ääre piiluda, tirivad teised ta kähku tagasi.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: Urri (IP Logitud)
Kuupäev: 13.03.2005 10:29

Kinnisvaraarendajat huvitav võimalikult odav kast ja väikesed korterid, siis püütaksegi mõne akna ja võrekesega ilmestada kasti. Ostja tahab odavat ja ilusat, kõike korraga aga ei saa. Nii ongi linn kaste täis. Üks tuttav vaatas internetis valmivate majade projekte ja ütles: aina kastid. Arhitektuuri õppe üleviimist ei pea õigeks Tallinna Tehnikaülikooli, kui arhitektuurikateedri juhataja on teedeehitaja haridusega.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: katja (IP Logitud)
Kuupäev: 09.03.2005 10:20

See valus küsimus haridusest... Vaidlused on siin tõesti mõttetu. Pigem välja mõelda kaks arhitektuuri suunda, mis tegelikult eksisteerivad, aga ei vasta nimetustele: loominguline ja tehniline. Mõlemad täiendavad teine teist projekti erinevatel etappidel. Iga jaoks on ette nähtud erinevad koolid: Akadeemia ja Tehnika Ülikool. Tehnika Ülikoolist saaks siis arhitekte, kelle mõtlemine konsruktsioonide maailmas ei oleks piiratud ainult postide sammudega ja konsoolide minimaalsete pikkustega, vaid kelle mõtlemine liiguks vabalt ja oleks võimeline välja mõelda uuemad ja õiged tehnilised lahendused nende rakendamiseks.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: Ivar Lubjak (IP Logitud)
Kuupäev: 15.02.2005 12:48

Kuidas uued hooned Eestis välja näevad?
Tundub, et arhitekte vaevab postmodernismi taak, mida ei suudetud 80-tel piisavalt väljaelada. Nüüd see siis avaldub oma veidralt moondunud võtmes - kord on sein viltu ja põrand lainetab, kord on aknad fassaadil tsahh-tsahh sika-saka aetud, kuskil ripub mingi arusaamatu võrk või pseudo konstruktsioon...
Maja peab ikka maja meenutama, mitte laeva või lennukit.
Kui läänes praktiseeritavat tehnoloogiat ei valda, siis on raske sellist käkerdamist ka loominguks pidada.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: elen (IP Logitud)
Kuupäev: 15.02.2005 00:20

"Laenamine" on rohkem õigustatud seal, kus laenatud element on peale moodsuse ka otstarbekas. Näiteks ruume hästi valgustavate lintakende kasutamine. Funktionalistliku arhitektuuri uuendused olid eelkõige otstarbekad ja need võtted on seetõttu ka ajale vastu pidanud. Praeguste moevõtete kohta- sõrestik-võrestikud jm külgeriputatud kaunistused, pikad kitsad aknad ... - ei oska küll öelda, kas neid peale moodsuse mingit muudmoodi ka õigustada on võimalik.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: qqq (IP Logitud)
Kuupäev: 14.02.2005 10:30

no laenamine on paratamatu nii või teisiti. kultuurikiht on lihtsalt õhuke. küsimus on selles kuidas seda tehakse. keskuste mõju on paratamatu ja selles pole midagi halba, sihiteadlik plagiaat on kurjast. a kõige haledam on kohaliku arhitektuuri plagieerimine, eriti kui plagieeritakse kõrval olevat hoonet ja mitte algaja vaid tuntud arhitekti poolt winking smiley

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: realist (IP Logitud)
Kuupäev: 12.02.2005 00:46

vaidlus sel teemal on mõttetu.. ja tegelikult tuleks ikka sel \'laenamise\' teema ülestõstmise korral nii mõnelgi arhitektil endale peeglist otsa vaadata ...

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: MANN (IP Logitud)
Kuupäev: 11.02.2005 21:30

Pigem on kinnisvaraarendaja ja ehitusmaterjalide müüjad huvitatud sellest, et arhitektid rohkem projekteeriks barakk-tüüpi elamuid mida kiiresti ja suure tuluga saaks maha müüa.Kas maja on kole või ilus?Maja arhitektuurne väljanägemine on looming!!!!!!!!!Ehituse ja ehitusmaterjalid aga toodang.Kui aga keegi tegelebki ideede laenutamisega siis jäägu see iga arhitekti südametunnistusele.Minu arust oleme Meie, eesti arhitektid ikka tublid küll.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Re: Arhitektid risttules
Postitaja: high (IP Logitud)
Kuupäev: 22.03.2017 11:04

The center piece of Dubailand, any world's most well known theme area and holidays destination, you can expect nothing however best relating to sporting facilities and also residential together with commercial freehold Dubai property offered with this motive built community. sportcity.us
These world magazines happen to be mostly penned in English language. A wide variety of magazines are available, which comprises sports mags, fashion, market, environment, holiday, agriculture, health and other issues during the society. sportmag.us
As well as asked countless times what precisely sports gambling on portals happen to be, as way as I will be concerned it's simply fancy name for the online gambling on exchange or the way to bet on line. A massive amount Bookmakers own coined any phrase sporting events betting web destination, since it's an added catchy tool for saying on line betting. sportportal.us
Loads of sports devotees are betting over the sports day to day. If examples of these sports devotees were actually running a sports gambling on system to build the picks for these people everyday, then they could be winning the entire sports proposition wagers. thesport.us
Studying together with cramming meant for different people and exams are usually nerve-wracking together with exhausting, which describe why many students discover a way to secrete their emotional stress or to use a deviation skincare products usual tiredness routine. One way could be to get involved in sports. universalsport.us
For people with always have a knack internet promotion athletic, enjoy assisting and using youth athletes could very well be interested in thinking about youth sporting events training. You'll find resources available that will help decide if you'd like to try an individual's hand for youth sporting events training. youthsport.us
Condo coverage usually comes along with the Professional Policy correlation insurance however , knowing regarding this coverage in may require which are required another protection plan. Buying another policy will be certain that the rental is covered to safeguard assets run. insurancemaster.us
Online coverage benefits portals offer your corporation and an individual's employees an awesome resource that will drastically make easier the medicine plan progression. Learn more with regards to the perks of running an online features portal in your small business's protection plan. insuranceportal.us
When any insurance new buyer does communicate with, therefore, this may be a vital opportunity persuade the prospect to purchase from us. Some heart sales competencies and solutions will dramatically assist your client service team. insuranceteam.us
You will never know when you need your online auto insurance. Getting with point A good to issue B hasn't been easier when making use of your own personal car. You avoid from playing around catching any bus, MRT, or simply taxi. Sometimes people run overly may errands at this time and your own car can help you save a long time and, including, money overly from prices. insuranceupdates.us
This wasn’t always which means that, as countless insurers -- leading to a Internet became an extremely force -- were often obtuse or managed to get it hard to build insurance the right answers, for many reasons. On the plus side, that's not anymore the condition. insuranceanswers.us
A wonder guide will let you take charge of becoming beautiful. This could possibly sound childish but that could be exactly what you choose to do, take bill. Some are fortunate enough to get born beautiful quite as some happen to be born rich however truth within the matter is almost all world will have to earn it all. beautyguide.us
Being any master ever experience is seeing the beauty you are and also beauty you will have inside for you. The skin life is all of our mirror. Those who we meet are definitely the mirror for who our company is. It is crucial that we get connected to our inborn beauty. beautymaster.us
There does exist an transaction of merchandise and sweets to share Diwali chooses, and on line portals posting Diwali merchandise to Bangalore own made the procedure easier to your people living far off from their loved ones. beautyportal.us
One within the oldest product of medical science, Ayurveda has got today occupied a key place during beauty consideration and medication. Using numerous herbs together with herbal products, Ayurvedic wonder treatment is completely natural and gives the perfect results. beautytoday.us
We could all try a collagen strengthen, hence any popularity for collagen injections. But utilizing this type of supplement you could just receive a few capsules each and every day with foodstuff, and be continuing your journey to sturdiness and wonder. superbeauty.us
It is a real minefield! Everywhere everyone tread during the collagen especially beauty home remedies jungle, there's an easy danger, chance or trick. Many within the products that can be touting any so identified as collagen especially beauty home remedies are complete with toxins together with harmful harsh chemicals. ultrabeauty.us
This is why these products and services never live up to their offers. The unnatural chemicals which aid up products are, generally, "dead. " The actual skin is all natural and full of life and necessities organic care to help with a healthier, beautiful circumstance. organiccare.us
Naturally, you would probably not believe that a Doberman will make one of the best family family dog. It is certainly understandable of having concerns. This content will street address your concerns and provides some practical insight towards this exceptional dog. bestfamilypets.us
Picking the right pet insurance on your behalf and an individual's household animals are usually tricky. Despite the fact that pet coverage is quite new, there have been completely a sizable sum of providers that can be purchased all telling their policy is right for everyone. bestpets.us
As funny as it might seem, there are numerous different great points that owners of them pets will enjoy to build the experience a lot more interesting, and the availability of them most of online will make it even much easier to find him or her. celebpets.us
If you happen to be a stickler to keep high, physical health-related standards for your self and you and your family, then making certain your pet provides a safe, healthier, and completely happy life goes to become a top consideration too. hotpets.us
When planning so as to add a family dog into you and your family, you will need to take your youngsters into interest and establish what are some terrific pets meant for kids happen to be. Kids really enjoy animals, however , are more effective with sure kinds together with breeds for different grows older. petsblog.us
Any Family dog Sitter or simply Dog Jogger will recognize that after an individual's fun-filled weekend day with your furry friends, there holds the ordinary admin job which really should be done. For some this is certainly time-consuming together with repetitive as well as being the the bare minimum enjoyable an area of the day. petsdiary.us
Today many individuals will decide on the online world whenever should be buy anything skincare products weekly nutrition shopping that will insurance products and services. If you are researching for great family dog houses designed to accommodate your canine dog normally outside you might want to make full use of the Online world. petshouse.us
When it arrives at pet push strollers, the Gen7Pets Provider has responded to customer chooses. They generated "Smart-Features" thus to their pet push strollers, which make a computer owner experience more fun. smartpets.us
After wide-ranging research Relating to managed to look for ten family dog friendly places to sleep in including several 5 super star pet safe Bath inns. Those inns closest into the city centre appear earliest. starpets.us
When you will have observed together with coached a huge quantity of of giving presentations, you've perhaps earned the appropriate to offer up what disks you just about the most crazy. With almost 20 years in the commercial of exercise and guidance speakers, Allow me to identify my best top family dog peeves. toppets.us
There's lots of debt direction services readily available students. They at the same time give many options for any students to get from a great debt. Students will locate unsecured debt management products easily by just browsing the online market place. managementservices.us
A well-written and the most useful updated weblog may also help promote nearly any sort of business. Blogging may also help target likely clients, individuals who are interested from a company's goods and services. servicesblog.us

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Re: Aidake.
Postitaja: w^~)ހ (IP Logitud)
Kuupäev: 02.08.2017 04:04

20170802lck 8dsa7zx
nike uk store
cheap jordans
polo outlet
ysl outlet online
oakley sunglasses wholesale
mulberry handbags
prada outlet online
kate spade uk
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
canada goose coats
mont blanc outlet
fitflops uk
nike shoes uk
louis vuitton
michael kors outlet
birkenstock shoes
ferragamo shoes
ralph lauren polo
burberry outlet sale
coach outlet
cheap oakley sunglasses
canada goose
cheap jordan shoes
coach outlet store online
polo ralph lauren
rolex orologi
burberry canada
ralph lauren outlet
kate spade outlet online
ralph lauren?uk
instyler
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
cheap ray bans
polo ralph lauren
nike blazer pas cher
true religion outlet store
gucci outlet store
louis vuitton outlet online
swarovski jewelry
oakley sunglasses
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
mbt shoes outlet
pandora outlet
jerseys wholesale
louis vuitton outlet stores
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren outlet
lacoste pas cher
louis vuitton
michael kors outlet online
canada goose outlet
pandora jewellery
coach outlet store online
gucci borse
michael kors outlet
cheap jordan shoes
air max 90
reebok shoes
vans outlet
coach factory outlet
coach outlet store online
ray-ban sunglasses
coach outlet online
polo outlet online
pandora outlet
juicy couture tracksuit
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
coach outlet online
fitflops sale clearance
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
cheap nike shoes
mbt shoes
air force 1 shoes
louis vuitton
oakley sunglasses sale
uggs outlet
fitflops sale clearance
prada outlet
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
chrome hearts online store
michael kors outlet online
tory burch outlet online
burberry outlet store
gucci outlet online
polo ralph lauren outlet
yeezy boost 350
coach outlet online
canada goose jackets
oakley sunglasses
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
pandora charms
michael kors outlet
michael kors outlet
nike roshe run
true religion outlet uk
michael kors outlet clearance
nike shoes
tory burch sandals
rolex watches for sale
uggs outlet
longchamp outlet
coach factory outlet
louis vuitton
christian louboutin sale
ralph lauren outlet stores
oakley sunglasses wholesale
longchamp handbags
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
tory burch outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
true religion outlet
polo outlet
christian louboutin sale
coach outlet online
links of london jewellery
coach factory outlet
ray ban sunglasses
polo outlet stores
lebron shoes
louis vuitton
coach outlet online
cheap nfl jerseys
coach outlet online coach factory outlet
canada goose outlet
michael kors outlet store
christian louboutin sale
oakley sunglasses wholesale
louis vuitton outlet stores
mulberry bags
ray ban wayfarer
chrome hearts outlet
cheap replica watches
swarovski jewellery
cheap ray ban sunglasses
ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
uggs outlet
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
louis vuitton borse
michael kors uk
mulberry outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
supra shoes sale
michael kors uk
ralph lauren outlet
coach factory outlet
nba jerseys
ugg outlet
michael kors outlet clearance
cartier watches
coach outlet clearance
Nike Free shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren
christian louboutin
cheap uggs
tods outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose uk
swarovski outlet
ray ban sunglasses uk
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots
valentino shoes
coach outlet online
coach outlet clearance
canada goose outlet
michael kors outlet online
tory burch outlet stores
canada goose jackets
nike roshe run
cheap jerseys wholesale
ray ban sunglasses
nike air huarache
polo ralph lauren
adidas shoes
michael kors outlet online
ferragamo outlet
true religion jeans sale
oakley sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet online
coach outlet store online
soccer jerseys wholesale
ferragamo shoes
coach handbags outlet
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
air max shoes
michael kors outlet online
nike free running
true religion outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
ralph?lauren
adidas shoes
nfl jersey
swarovski uk
snapback hats
michael kors outlet clearance
coach outlet
puma shoes
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
ralph lauren uk
ralph lauren outlet
pandora jewelery
giuseppe zanotti shoes
louis vuitton
polo ralph lauren
michael kors outlet
tory burch handbags
ralph lauren
michael kors outlet online
ferragamo shoes
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
nfl jersey wholesale
christian louboutin shoes
coach outlet
reebok shoes
mont blanc pens
rolex watches
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
polo outlet
ray ban sunglasses wholesale
mulberry handbags
true religion outlet
nhl jerseys wholesale
mlb jerseys
coach outlet
air max 90
michael kors handbags
air max 2015
hermes birkin bag
canada goose jackets
mulberry handbags sale
rolex uk
true religion jeans
snapbacks wholesale
coach outlet store online
coach outlet
roshe run
air max trainers
michael kors uk
michael kors outlet clearance
nike store uk
max 90
cartier watches for sale
cartier outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
coach outlet online
michael kors outlet clearance
cazal outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses sale
coach outlet
rolex watches outlet
ed hardy outlet
michael kors outlet clearance
soccer cleats
longchamp handbags
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
coach outlet online
mbt shoes outlet
louis vuitton outlet online
yeezy boost
kobe shoes
louis vuitton
coach outlet
ralph lauren shirts
fred perry polo
michael kors outlet
christian louboutin shoes
true religion outlet
ralph lauren polo
cheap jordans free shipping
mcm backpacks
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
fitflops
nike air max 1
true religion jeans
christian louboutin uk
coach outlet
coach outlet online coach factory outlet
adidas outlet
tory burch outlet online
coach outlet store
louis vuitton outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet
louis vuitton outlet online
michael kors uk
polo ralph lauren
nike air max
nike trainers uk
michael kors outlet online
fitflops
mac cosmetics sale
longchamp handbags
mizuno shoes
gucci outlet
prada outlet
ralph lauren uk
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
omega outlet
hollister clothing store
canada goose outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
nfl jersey wholesale
true religion jeans
nike air max 90
gucci bags
mlb jerseys
louis vuitton outlet stores
louis vuitton
michael kors factory outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet clearance,ugg outlet online clearance,ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
polo ralph lauren
coach outlet
kobe bryants shoes
kate spade handbags
true religion jeans outlet
air max 90
christian louboutin shoes
coach outlet online
rolex watches
coach factory outlet
cartier watches for women
coach outlet online
ralph lauren polo
mulberry bags
oakley sunglasses
adidas shoes
coach outlet
pandora outlet
nike trainers
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
los angeles lakers
nike shoes outlet
coach outlet online
louis vuitton outlet
louis vuitton bags
polo ralph lauren
cheap jordan shoes
cheap ray bans
ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids
coach outlet clearance
nike outlet store online
ralph lauren outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
ugg outlet,ugg outlet store,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
nike outlet online
lacoste polo
michael kors canada
nike air max 90
coach outlet
ralph lauren
cheap football shirts
louis vuitton
louis vuitton outlet
nike outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
air max 90
polo ralph lauren outlet
hermes belts
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
mulberry uk
cartier watches
adidas nmd
mulberry outlet
cheap nba jerseys
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
fitflops uk
true religion jeans sale
tory burch outlet online
max 1
cheap uggs outlet,cheap uggs for sale,cheap ugg boots,cheap uggs for kids,cheap uggs for women,cheap uggs bailey bow,cheap uggs china,cheap uggs for men,cheap uggs for girls,cheap uggs boots for women
michael kors handbags
pandora outlet
ralph lauren
mulberry handbags
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
christian louboutin shoes
cheap jordans
true religion jeans
fitflops
cheap oakley sunglasses
cheap jordan shoes
kate spade uk
canada goose outlet
swarovski jewelry
ralph lauren outlet
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
ralph lauren uk
adidas wings shoes
thomas sabo charms
burberry outlet store
louis vuitton outlet online
nike trainers
louis vuitton outlet
jordan 4
cheap soccer jerseys
pandora bracelet
adidas outlet
rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches
michael kors wallets for women
ray-ban sunglasses
ralph lauren outlet
canada goose outlet
polo outlet stores
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
true religion canada
swarovski crystal
rolex outlet
kate spade
oakley sunglasses sale
canada goose outlet
jordan shoes
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
converse shoes sale
cheap oakley sunglasses
adidas uk store
lacoste shirts
salomon outlet
michael kors outlet
hermes outlet store
bottega veneta outlet online
michael kors outlet online
louis vuitton outlet store
michael kors outlet store
adidas shoes
nfl jerseys
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
ugg outlet,ugg outlet sale,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
ugg boots clearance,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet
ray bans
gucci outlet online
louis vuitton uk
michael kors outlet clearance
ecco outlet
coach outlet
louis vuitton outlet online
adidas nmd runner
longchamp handbags
cheap jerseys wholesale
sac louis vuitton pas cher
louis vuitton
oakley sunglasses sale
ray ban sunglasses outlet
nba jerseys wholesale
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
christian louboutin outlet
christian louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet clearance
longchamp outlet online
lebron shoes
coach outlet online
ferragamo outlet
swarovski crystal
pandora charms sale clearance
Basketball Shoes
nike air huarache
true religion uk
michael kors outlet stores
foamposite shoes
gucci outlet online
ugg boots for women,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
cheap ray ban sunglasses
kd shoes
michael kors outlet online
coach outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet online
michael kors outlet online
herve leger dresses
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet store
ferragamo shoes sale
marc jacobs sale
cheap oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
polo pas cher
michael kors outlet clearance
lacoste outlet
coach outlet
true religion outlet
prada sunglasses for women
camisetas futbol baratas
longchamp outlet
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
polo outlet store
michael kors outlet clearance
new balance outlet
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses uk
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet store
polo outlet
louis vuitton outlet
cheap mlb jerseys
ferragamo outlet
kate spade handbags
ralph?lauren?polo?shirts
kobe 9 elite
coach outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
fitflops sale clearance
nike outlet store online
nfl jerseys
longchamp
cheap ray ban sunglasses
cheap jordans for sale
cleveland cavaliers jerseys
oakley sunglasses wholesale
snapbacks wholesale
nike shoes for women
hermes outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
coach outlet online
ray ban sunglasses
michael kors handbags
christian louboutin
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
nike outle
birkenstock shoes
gucci outlet online
20170802lck

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Re: Kasutusluba ainult mõõdistusprojekti alusel?
Postitaja: w^~)ހ (IP Logitud)
Kuupäev: 18.08.2017 08:21

ralph lauren uk cccc5
nike roshe
rolex watch
manolo blahnik shoes
fitflops sale clearance
vans shoes
michael kors bags
ugg boots
michael kors outlet
longchamp outlet
columbia sportswear outlet
nike outlet
ugg slippers
true religion jeans
michael kors handbags
ugg uk
kate spade handbags
fitflop sandals
adidas trainers uk
cartier glasses
coach outlet
yeezy boost 350 v2
louis vuitton
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren uk
nike air max
nike factory outlet
le coq sportif chaussures
adidas zx flux
nike blazer shoes
coach outlet
tory burch outlet
michael kors taschen sale
moncler jacket
adidas originals
cheap jordan shoes
chelsea jersey
christian louboutin sale
under armour outlet
air jordan 14
true religion outlet
birkenstock sandals
coach factory outlet
burberry outlet
coach outlet online
nike air force 1
ray ban sunglasses
fitflop sale
clarks outlet
coach factory outlet
adidas superstar
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
supra shoes
snapbacks hats wholesale
adidas stan smith
ray ban sunglasses
michael kors handbags
coach factory outlet
kate spade outlet
asics shoes
nike air max uk
mlb jerseys
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses
uggs outlet
moncler jacket
jordan shoes
chaussures louboutin
michael kors outlet
wholesale ray ban sunglasses
michael jordan shoes
nhl jerseys
jordan femme
michael kors outlet clearance
uggs uk
christian louboutin outlet
ugg australia boots
pandora uk
red bottom shoes
ray ban zonnebril
pandora rings
coach handbags
true religion jeans
christian louboutin
basketball shoes
adidas nmd
prada handbags
mac cosmetics
yeezy adidas
vans shoes
tory burch uk
true religion uk
ugg outlet
nike air max
adidas yeezy boost 350
michael kors handbags
coach outlet
salvatore ferragamo outlet
the north face
ray ban sunglasses
manchester united jersey
polo ralph lauren
adidas shoes
columbia sportswear outlet
new balance
polo ralph lauren outlet
ugg boots
nike outlet
ugg sale
nike air max uk
coach factory outlet
birkenstock outlet
ugg boots clearance
ray bans
kobe shoes
clarks shoes
ralph lauren polo
michael kors outlet
ed hardy
ray ban sunglasses uk
michael kors
kate spade
valentino sandals
superdry uk
ray ban wayfarer
ralph lauren uk
supreme uk
michael kors handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
michael kors outlet
adidas outlet
michael kors bags
yeezy boost 350 kaufen
ray ban canada
coach outlet
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
oakley sunglasses
nike outlet store
oakley sunglasses
cheap jordans
tory burch outlet
michael kors uk
true religion
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
kd 10
ugg boots
ray ban sunglasses
coach factory outlet
columbia outlet
adidas outlet
ugg outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren polo
true religion
kobe 12 shoes
moncler outlet
ugg outlet
mulberry uk
nike running shoes
giuseppe zanotti
under armour
coach outlet store online clearances
adidas soccer cleats
jordan retro 11
lebron 13
fitflops outlet
cheap nhl jerseys
prada handbags
michael kors taschen
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas trainers
michael kors taschen
ferragamo belt
coach outlet
true religion
air jordan
yves saint laurent handbags
coach factory outlet
kate spade outlet
hermes outlet
pandora outlet
coach wallets
polo ralph lauren
oakley vault
oakley sunglasses
adidas nmd
coach purses
adidas yeezy
mbt shoes
adidas shoes
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet
michael kors outlet
pandora jewelry
hermes belt outlet
north face jackets
ugg australia
cheap jordan shoes
michael kors bags
prada shoes
gafas ray ban
tory burch outlet
fitflops
ugg boots clearance
nike air jordans
ugg boots
uggs slippers
burberry outlet
canada goose outlet
salvatore ferragamo shoes
ralph lauren polo
michael kors handbags
oakley sunglasses
uggs outlet
fitflops
nike factory outlet
jordan retro
supreme clothing
adidas yeezy boost 350 v2
christian louboutin shoes
the north face
nba jerseys
polo shirts
canada goose canada
burberry outlet
fitflop shoes
coach outlet
supreme new york
michael kors canada
hermes handbags
coach outlet
pandora jewelry
adidas originals
coach factory outlet
coach factory outlet
nike soccer shoes
yeezy boost 350 v2
reebok shoes
hermes bags
ralph lauren outlet
uggs classic boots
longchamp sac
occhiali ray ban
calvin klein
superdry uk
salvatore ferragamo
prada bags
prada outlet
adidas yeezy boost 350
michael kors uk
cheap oakley sunglasses
carrera sunglasses
adidas yeezy
ugg outlet store
polo ralph lauren
converse shoes
coach outlet
birkenstock sandals
uggs outlet
michael kors plånbok
mlb jerseys cheap
pandora charms
uggs clearance
longchamp outlet
moncler jacket
moncler uk
coach outlet
adidas stan smith
ugg boots
canada goose
rolex datejust
ralph lauren
oakley sunglasses
nike huarache
adidas yeezy boost 350 v2
ralph lauren pas cher
cheap nfl jerseys
ray ban sunglasses
mulberry uk
ugg boots
versace sunglasses
louis vuitton outlet
mont blanc pens
nike outlet
michael kors
michael kors outlet
nike roshe run
dolce and gabbana sunglasses
uggs outlet
hermes birkin bag
nfl jerseys wholesale
fitflops sale clearance
oakley vault
nfl jerseys
christian louboutin
new balance outlet
ugg slippers
prada sunglasses
burberry outlet online
nike air max 2016
ugg outlet
adidas nmd
le coq sportif
mcm handbags
nike football boots
michael kors väska
retro jordans
pandora jewelry
canada goose canada
ray ban uk
tory burch outlet
uggs clearance
ugg boots
nike air max pas cher
kate spade outlet
supra shoes
coach outlet
michael kors taschen
michael kors handbags
dior sunglasses
louis vuitton outlet
vans store
michael kors outlet
chaussures christian louboutin
polo ralph lauren
nike trainers
coach handbags
mbt shoes
adidas yeezy 350 boost
canada goose sale
air jordan pas cher
cheap nfl jerseys
nike sb
cheap jordans
polo ralph lauren
fitflops uk
ugg outlet
burberry uk
adidas neo
ugg outlet
true religion sale
ralph lauren outlet
rolex submariner
fred perry polo
sac longchamp
cheap jordans
christian louboutin uk
michael kors tote handbags
mulberry uk
yeezy boost 350
air jordan shoes
armani sunglasses
air max
yeezy boost 350
oakley canada
nike free run
louis vuitton outlet
ray ban solglasögon
montre rolex pas cher
nike air max uk
coach canada
mcm outlet
burberry outlet
coach outlet
louboutin shoes
louis vuitton outlet
adidas football boots
longchamp outlet store
michael kors handbags
louis vuitton
mont blanc pens
ray ban sunglasses
michael kors outlet
air jordans
coach outlet
louboutin paris
true religion
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
nike roshe
coach factory outlet
nike huarache
nike roshe run
christian louboutin
rolex datejust
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
michael kors handbags
ed hardy clothing
converse outlet
adidas nmd
lebron shoes
michael kors taschen
ralph lauren sale
pandora jewelry outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren polo
michael kors canada
kate spade handbags
red bottom shoes
polo outlet
adidas yeezy boost
20178.18wengdongdong

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet


Teie Nimi: 
Teie Emailiaadress: 
Teema: 
CAPTCHA