Eesti Arhitektide Liit
Uudised
Eesti arhitektuur
Dokumendid
Võistlused
Publikatsioonid
Arhitektuuripoliitika
Kutsekoda
Lingid
Kuulutused
Foorum
Kalender
Kontakt
Muuda profiili
Muuda loominguid
Liikmele

Foorum

EAL Forum :: Foorum :: VIRU POEGA puudutav avalik diskussioon
Mine Leheküljele: 1234Järgmine
Olemasolev lehekülg: 1 koguarvust 4
VIRU POEGA puudutav avalik diskussioon
Postitaja: eal (IP Logitud)
Kuupäev: 19.04.2006 15:43

18.04.2006

Riigikogu aseesimehe avalik pöördumine: Tallinn peab alustama läbirääkimisi Viru arendajatega

Muinsuskaitsekuu algus on taas teravalt päevakorda tõstnud pealinna muinsuskaitseprobleemid, mis on sel aastal tõsisemad kui kunagi varem, sest Eesti pealinna on ähvardatud UNESCO maailmapärandi nimekirjast väljaarvamisega.

Viru hotelli juurdeehituse ehk nn. Viru poja on UNESCO ekspertprofessor Giorgio Piccinato tunnistanud maailmatasemel probleemiks, sest ta sulgeb vaate vanalinnale selle peamisest vaatekoridorist ja ohustab Tallinna vanalinna maailmapärandi nimekirjas püsimist.
Tallinna Linnavalitsus on rahvusvahelise eksperdi hinnangule vastanud tõdemusega, et „juriidiliselt on rakse protsesse muuta.”

„Tallinna Linnavalitsus peab pealinna ühe esindusväljaku lõhkumise peatamiseks ja vanalinna pärandi hävitamise lõpetamiseks alustama koheselt läbirääkimisi Viru hotelli arendajatega,” sõnas Riigikogu aseesimees Maret Maripuu oma 18. aprillil koostatud avalikus pöördumises Tallinna Linnavalitsusele. Ta lisas, lähtuda tuleb sarnaste ohtude ees seisnud valitsuste senisest praktikast UNESCO ajaloos, näiteks ala senise detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest. „Väited, et linnal pole juriidiliselt võimalik midagi ette võtta, ei pea paika. Asi on tahtes,” nentis endine Tallinna Linnavolikogu esimees ja hoiatas, et Eestil pole vaja maailmale signaali saata, nagu me ei suudaks ise oma maailmapärandit hoida.

Tallinna keskerakondlik linnavõim on oma valitsemisaja jooksul astunud järjest mitmeid samme Tallinna ajaloopärandi ohustamiseks.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: margit mutso (IP Logitud)
Kuupäev: 23.04.2006 22:10

EAL pole väitnud, et kõik mahud on ühel kinnistul. Aga linna ei planeerita ju kinnistute kaupa! Pealegi mõjub kompleks tervikuna.
Aga mind isiklikult huvitaks, millal öeldakse avalikult välja selle mehe nimi, kes kinnitas Viru keskuse ülepaisutatud projekti koos kaubamaja osakonnaga Estonia pst. kohal. Ja milline karistus teda ootab? Ja millisel toolil ta hetkel istub?Tegu on ju väga suure rikkumisega- eksitud on rängalt demokraatia reeglite vastu; sellisel kujul pole ju avalikkus planeeringut heaks kiitnud. Ja miks ei tunne iga uus linnavalitsus eelmise tegemiste vastu huvi? Ei ole kuulnud kisa selle kohta, et eelmine linnavõim oleks oma võimupiire ületades kellegi erahuvidest lähtuvalt ehitusmahte suurendada lubanud. Tundub, nagu oleks mõned sigadused siin linnas kõikide parteide huvides....

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: Enn (IP Logitud)
Kuupäev: 20.04.2006 16:29

Et kuidas siis tegelikult on?
Eeldan, et Eestseisus on arhiivist võtnud välja detailplaneeringu ja Viru Keskuse ehitusloa projekti ning teinud matemaatilise tehte. Kas DP-s ettenähtud maht on juba praegu ammendunud või mitte?

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: KALEV KALLO (IP Logitud)
Kuupäev: 20.04.2006 12:28

Eesti Arhitektide Liit lahmib huupi
14:53, 19. aprill 2006

Abilinnapea Kalev Kallo sõnul üllatab teda Eesti Arhitektide Liidu
esindajate huupi lahmiv väitlusstiil ning soovimatus enne järelduste
tegemist tegeliku olukorraga tutvuda.

"Viru keskus ja hotell asuvad erinevatel kinnistutel ning nende
ehitusmahtude seostamine on kunstlik," lisas Kallo.

Eesti Arhitektide Liit esines avaldusega, kus väidetakse, et kuna
Viru keskuse ehitusmaht ületab detailplaneeringus ettenähtut, pole
hotelli juurdeehitus nn Viru poeg vastavuses 1999. aastast kehtiva
detailplaneeringuga.

Eesti Arhitektide Liit on viimastel nädalatel kritiseerinud ka
linnavalitsuse soovimatust kaaluda uue administratiivhoone rajamist
liidu poolt pakutud, kuid juba hoonestatud ning hüpoteegiga koormatud
krundile Admiraliteedi basseini vahetus naabruses.

"On kahetsusväärne, kui erialaliiduna kavandatud ühiskondlik ühendus
võtab endale põhikirjavälise ülesande tegeleda linnas toimuva
planeerimisprotsessi diskrediteerimisega, ilma konstruktiivseid
alternatiive pakkumata," leiab Kallo.

Tallinna planeerimisprotsessi kureeriv abilinnapea on arhitektide
liidu esimehele teinud ettepaneku kohtumiseks, et leida ühiste huvide
pinnalt võimalus edasiseks koostööks.


Tallinna pressiteenistus
Tallinnapressiteenistus@tallinnlv.ee

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: EAL: VIRU POEG EI PRUUGI OLLA PLANEER (IP Logitud)
Kuupäev: 19.04.2006 15:45

EAL: VIRU POEG EI PRUUGI OLLA PLANEERINGUGA KOOSKÕLAS (19.04.2006)

Eesti Arhitektide Liit pärib oma täna saadetud kirjas Tallinna Linnavalitsuselt aru, kas kaks aastat tagasi valminud Viru Keskuse ehitusmahud ja kavandatav Viru Poeg ikka vastavad kehtivale detailplaneeringule. EAL andmetel on valminud Viru keskus suurem kui detailplaneeringus kavandatud. See võib tähendada, et Viru väljaku planeeringuga kavandatud ehitusmahud on juba tänaseks realiseeritud ning linnavalitsus on juriidiline alus "Viru poja" ehitusloast keelduda.

Seni on linnavalitsus väitnud, et juriidiliselt on raske protsessi peatada.

Samuti avaldab EAL toetust Riigikogu aseesimehe eilsele avalikule pöördumisele, et Tallinna vanalinna kaitsetsooni ei kerkiks Viru hotelli juurdeehitust ehk nö Viru poega. EAL toetab täielikult UNESCO raportis ära toodud põhjusi, miks ei sobi "Viru poja" projekt Tallinna linnaruumi ning on kindlal seisukohal, et kavandatav Viru Keskuse juurdeehitus on vastuolus avaliku huviga.

Kui info leiab kinnitust, ei näe EAL mingit põhjust, miks peaks linnavalitsus andma loa Viru juurdeehituse alustamiseks.
Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Re: VIRU POEGA puudutav avalik diskussioon
Postitaja: high (IP Logitud)
Kuupäev: 22.03.2017 11:17

We're able to all utilize a collagen improve, hence your popularity involving collagen injection therapy. But using this type of supplement you'll be able to just please take a few capsules every day with food, and be along to energy and splendor. superbeauty
It is actually a minefield! Everywhere anyone tread inside collagen really beauty cures jungle, you will find there's danger, hazard or fraud. Many in the products that happen to be touting your so named collagen really beauty cures are brimming with toxins along with harmful substances. ultrabeauty
This is the reason why these solutions never live up to their pledges. The manufactured chemicals that make up they are, in essence, "dead. " Your epidermis is pure and well and requires organic care to compliment a balanced, beautiful issue. organiccare
Naturally, you'd probably not feel a Doberman would likely make the top family puppy. It can be understandable to get concerns. This information will handle your concerns and still provide some valuable insight straight into this particular dog. bestfamilypets
Discovering the right pet insurance in your case and your current household animals might be tricky. Even though pet insurance plan is reasonably new, there are actually a sizable volume of providers available all expressing their insurance is the most appropriate one for anyone. bestpets
As funny as it can certainly seem, there are many different great stuff owners of such pets could enjoy to generate the experience a whole lot of more exciting, and the availability of them most online can make it even safer to find these people. celebpets
If you happen to be a stickler keep high, physical medical standards by yourself and all your family members, then making sure that your pet carries a safe, balanced, and satisfied life will be to become a top main concern too. hotpets
When you find yourself planning to provide a puppy into all your family members, you ought to take your sons or daughters into concern and discover what are a quality pets pertaining to kids are generally. Kids enjoy animals, nevertheless are greater with selected kinds along with breeds in different age ranges. petsblog
Any Puppy Sitter as well as Dog Runner will be aware that after your current fun-filled trip with your furry friends, there remains to be the common admin operate which should be done. For some this could be time-consuming along with repetitive and is also the very least enjoyable perhaps the day. petsdiary
Today a number of people will utilize the net whenever they must buy anything off their weekly foodstuff shopping for you to insurance solutions. If you would like great puppy houses that could accommodate your canine friend dog pleasantly outside you'll want to make full use of the Net. petshouse
When it relates to pet prams, the Gen7Pets Firm has taken care of immediately customer would like. They made "Smart-Features" because of their pet prams, which make the person experience more pleasurable. smartpets
After intensive research We've managed to discover ten puppy friendly places to be including a pair of 5 legend pet warm and friendly Bath motels. Those motels closest on the city heart appear 1st. starpets
When you could have observed along with coached a lot of reports, you've almost certainly earned the correct to supply what devices you essentially the most crazy. With almost 2 decades in the industry of coaching and mentoring speakers, I'm able to identify our top puppy peeves. toppets
There are several debt operations services intended for students. They in addition give many options for your students to get rid of a significant debt. Students could locate debts management solutions easily by simply browsing the world wide web. managementservices
A well-written and quite often updated weblog may help promote nearly just about any business. Blogging may help target probable clients, people who find themselves interested in a very company's offerings. servicesblog
All coffeehouse owners get realized your impact with their interior design on the business. Cafes that would not take note of this before are refurbishing that allows you to attract additional customers. For the reason that a very good restaurant involves over just the meal that can be served within it. servicescafe
Many of the most useful web web hosting service services right now offer various different features which could often make your brain spin should you be not confident what to watch out for. Trying determine which features are crucial and the ones you have zero use for can be be extremely overwhelming. servicestoday
Most most major universities in the us to our knowledge offer an alumni guide, newsletter, as well as magazine. Nonetheless they are don't assume all created every bit as, let us explain. universitymagazine
The foundation of football might be traced last the historical past. On the other hand, the sport has progressed over countless years. Get introduced to many football reports about application and evolution in the game by way of this write-up. empirenews
As an alternative to visiting common websites that will also target general news and still provide Bollywood news just as one afterthought, you'd probably do effectively to depend upon websites that are experts in providing the most up-to-date information along with news in connection with the Hindi video industry throughout India. generalnews
While using best Android mobile phone news software, you can have all the most up-to-date news stories continuously. The sort of news you desire if you want is your focus of such apps this also article. Along with, by how, these usually are not only the top, but they're the top free Android mobile phone news software! It's hard to overcom that. newsapp
While using increasing troubles of world-wide warming along with depletion involving fossil energizes, the substantial potential involving harnessing the solar panel technology has received momentum like never before. It will be the solar electricity revolution that will brings natural power more detailed. powernews
Universal Look for offers results which include not only websites, but in addition videos, road directions, blogs, and also other online advertising. Learn more regarding the pluses and minuses of Widespread Search along with what their implications could possibly be for latest and future search engine optimisation campaigns. universalnews
Finding committing education suggestions for stock options trading is usually a frustrating endeavor from time to time. New merchants often present to me who's feels much like the options exchanging community is often a very tight-lipped community which has a high price tag of programs. eduadvice
Undergraduate university student enrollment in higher education is maintaining growth at a remarkable rate. Your threats involving lowering point out funding, federal assist and federal funding allocations, have brought about educational corporations are to depend upon student application and tuition as being a revenue origin. eduadvice
Students to all parts in the world are generally hardly noticing that writing is often a skill. The call to make young children and student aware about the must of producing skills has bring about the progression of on-line education websites. edublog
This will be the second inside series in inspiring informative stories, "What's doing work in education? " Your Kelly Yang undertaking in Hong Kong gives American creative imagination and important reasoning inside mix using writing and also a love involving children. educationalnews
People via all guides of lifestyle are acknowledged in these kinds of educational startup, provided that they pass the many requirements and match the standards. The best benefit is that there are many of reliable distance education and learning universities online including Kaplan, DeVry, AIU and others. educationcafe
The amount of investment golf equipment is going up, but you will find there's secret for you to keeping a new club well and prosperous with the current economic market. It can be no extended enough for you to just share money. The entrepreneur who ties together a club mainly for that purpose will most likely fail, probably taking the team down by it. educationclub
There are a variety of educational microscopes along with going by simply some critical considerations may help you find one which best suits the needs you have. The appropriate store would provide you with the choice involving quality types from primary brands, and also show you how in discovering the right model to meet your needs. educationmag

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Re: VIRU POEGA puudutav avalik diskussioon
Postitaja: shanaphillips1203@163.com (IP Logitud)
Kuupäev: 13.04.2017 18:16

http://www.fitflopsandalsclearances.org/
http://www.louboutinoutletstore2015.org/
http://www.louboutinoutletsonline.us/
http://www.salomon-pas-cher.fr/
http://www.maxonlinestore.us/
http://www.doudounefemmehomme2017.fr/
http://www.airmax90pascher2017.fr/
http://www.2017airmax90.us/
http://www.newcheapjordansshoes.us/
http://www.fitflopsandalsclearances.org.uk/
http://www.nikeairmax2016sales.us/
http://www.jordans11forsales.us/
http://www.newdrdrebeatsheadphones.org.uk/
http://www.airmaxthea2017.us/
http://www.salomonspeedcross3chaussure.fr/
http://www.canadagooseparkaoutletuk.org.uk/
http://www.rosherun-france.fr/
http://www.monclerjacketsoutletsshop.org.uk/
http://www.cgparkajackets.co.uk/
http://www.nouvelle2016max90.fr/
http://www.monclerjacketscoatsoutlets2016.co.uk/
http://www.nikeshoesfactoryoutletukstores.org.uk/
http://www.nikeairhuarachefemmeshommes.fr/
http://www.2016airmax90.us/
http://www.cgparkajacketcoat.co.uk/
http://www.airhuaracherun2017.us/
http://www.louboutinonlineshops.com/
http://www.doudoune-canadagoosepas-cher.fr/
http://www.max90pascher2016.fr/
http://www.officielmax90boutique.fr/
http://www.2016salomonspeedcross3.fr/
http://www.airhuaraches-uk.org.uk/
http://www.nikerunningshoesforwomen2016.us/
http://www.fitflopsandalsclearance.org.uk/
http://www.airmax90shoes-uk.org.uk/
http://www.airmax90shoes2017.us/
http://www.monclerjacketsoutletsuk.co.uk/
http://www.nikerosheruns2016.us.com/
http://www.nikeshoesfactorystore.us/
http://www.belleatherjacket2017.org.uk/
http://www.fitflopsandalsclearances.us/
http://www.nikefactoryoutletstoresonline.us/
http://www.rosherunonesale-uk.org.uk/
http://www.fitflopsale-australia.com.au/
http://www.2017max90.org.uk/
http://www.chaussuresroshepascher.fr/
http://www.hermesbeltsbirkinkellybag.co.uk/
http://www.airmax90hyperfuseonsales.co.uk/
http://www.hermesbeltsbirkinbag.co.uk/
http://www.nikeairmax2015outlet.us/
http://www.beatsheadphones2017.org.uk/
http://www.airmax2016-suisse.ch/
http://www.chaussuresalomon-france.fr/
http://www.beatsheadphones2017.co.uk/
http://www.airmaxshoes2016.org/
http://www.airmax90shoes2017-uk.co.uk/
http://www.max90hyperfuses.co.uk/
http://www.cheapairmaxshoes2016.us/
http://www.2016max90femmehomme.fr/
http://www.nikeairmaxthea2016.us/
http://www.cgparka2017.org.uk/
http://www.rosherunswomenforsales.us/
http://www.max90femmehommes.fr/

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Re: VIRU POEGA puudutav avalik diskussioon
Postitaja: ann_35perez@163.com (IP Logitud)
Kuupäev: 13.04.2017 19:25

http://www.rosherunonesale-uk.org.uk/
http://www.louboutinoutletsonline.us/
http://www.nikeairmax2016sales.us/
http://www.canadagooseparkaoutletuk.org.uk/
http://www.nikeairmax2015outlet.us/
http://www.2017airmax90.us/
http://www.cgparkajackets.co.uk/
http://www.2016max90femmehomme.fr/
http://www.cheapairmaxshoes2016.us/
http://www.2016airmax90.us/
http://www.cgparka2017.org.uk/
http://www.nikeairhuarachefemmeshommes.fr/
http://www.monclerjacketscoatsoutlets2016.co.uk/
http://www.max90femmehommes.fr/
http://www.nikefactoryoutletstoresonline.us/
http://www.airhuaracherun2017.us/
http://www.2016salomonspeedcross3.fr/
http://www.newcheapjordansshoes.us/
http://www.fitflopsandalsclearances.org.uk/
http://www.rosherunswomenforsales.us/
http://www.beatsheadphones2017.co.uk/
http://www.cgparkajacketcoat.co.uk/
http://www.nikeshoesfactorystore.us/
http://www.hermesbeltsbirkinkellybag.co.uk/
http://www.belleatherjacket2017.org.uk/
http://www.monclerjacketsoutletsshop.org.uk/
http://www.nikerosheruns2016.us.com/
http://www.nouvelle2016max90.fr/
http://www.airmaxthea2017.us/
http://www.fitflopsandalsclearance.org.uk/
http://www.monclerjacketsoutletsuk.co.uk/
http://www.chaussuresalomon-france.fr/
http://www.rosherun-france.fr/
http://www.louboutinonlineshops.com/
http://www.airmax2016-suisse.ch/
http://www.airmax90hyperfuseonsales.co.uk/
http://www.fitflopsandalsclearances.org/
http://www.doudounefemmehomme2017.fr/
http://www.maxonlinestore.us/
http://www.airmax90shoes-uk.org.uk/
http://www.nikeairmaxthea2016.us/
http://www.max90hyperfuses.co.uk/
http://www.2017max90.org.uk/
http://www.louboutinoutletstore2015.org/
http://www.jordans11forsales.us/
http://www.salomon-pas-cher.fr/
http://www.airmaxshoes2016.org/
http://www.nikeshoesfactoryoutletukstores.org.uk/
http://www.hermesbeltsbirkinbag.co.uk/
http://www.fitflopsandalsclearances.us/
http://www.fitflopsale-australia.com.au/
http://www.newdrdrebeatsheadphones.org.uk/
http://www.beatsheadphones2017.org.uk/
http://www.chaussuresroshepascher.fr/
http://www.airmax90shoes2017-uk.co.uk/
http://www.airhuaraches-uk.org.uk/
http://www.salomonspeedcross3chaussure.fr/
http://www.officielmax90boutique.fr/
http://www.max90pascher2016.fr/
http://www.nikerunningshoesforwomen2016.us/
http://www.airmax90shoes2017.us/
http://www.doudoune-canadagoosepas-cher.fr/
http://www.airmax90pascher2017.fr/

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Re: VIRU POEGA puudutav avalik diskussioon
Postitaja: shanaphillips1203@163.com (IP Logitud)
Kuupäev: 13.04.2017 19:46

[www.nikeairmax2016sales.us]
[www.airmaxshoes2016.org]
[www.louboutinoutletsonline.us]
[www.rosherunonesale-uk.org.uk]
[www.nikeshoesfactoryoutletukstores.org.uk]
[www.airmax90shoes2017.us]
[www.max90pascher2016.fr]
[www.louboutinoutletstore2015.org]
[www.jordans11forsales.us]
[www.nouvelle2016max90.fr]
[www.fitflopsale-australia.com.au]
[www.max90hyperfuses.co.uk]
[www.chaussuresalomon-france.fr]
[www.2016salomonspeedcross3.fr]
[www.beatsheadphones2017.org.uk]
[www.airmaxthea2017.us]
[www.nikeairmax2015outlet.us]
[www.rosherunswomenforsales.us]
[www.salomonspeedcross3chaussure.fr]
[www.airhuaracherun2017.us]
[www.doudoune-canadagoosepas-cher.fr]
[www.cgparkajackets.co.uk]
[www.cgparkajacketcoat.co.uk]
[www.airmax90hyperfuseonsales.co.uk]
[www.monclerjacketscoatsoutlets2016.co.uk]
[www.louboutinonlineshops.com]
[www.rosherun-france.fr]
[www.2017airmax90.us]
[www.cgparka2017.org.uk]
[www.2017max90.org.uk]
[www.nikefactoryoutletstoresonline.us]
[www.belleatherjacket2017.org.uk]
[www.salomon-pas-cher.fr]
[www.hermesbeltsbirkinbag.co.uk]
[www.newdrdrebeatsheadphones.org.uk]
[www.nikeairhuarachefemmeshommes.fr]
[www.airhuaraches-uk.org.uk]
[www.beatsheadphones2017.co.uk]
[www.airmax90pascher2017.fr]
[www.fitflopsandalsclearance.org.uk]
[www.airmax90shoes-uk.org.uk]
[www.newcheapjordansshoes.us]
[www.chaussuresroshepascher.fr]
[www.airmax90shoes2017-uk.co.uk]
[www.airmax2016-suisse.ch]
[www.nikerosheruns2016.us.com]
[www.nikeairmaxthea2016.us]
[www.officielmax90boutique.fr]
[www.nikerunningshoesforwomen2016.us]
[www.maxonlinestore.us]
[www.hermesbeltsbirkinkellybag.co.uk]
[www.cheapairmaxshoes2016.us]
[www.2016airmax90.us]
[www.doudounefemmehomme2017.fr]
[www.fitflopsandalsclearances.us]
[www.max90femmehommes.fr]
[www.canadagooseparkaoutletuk.org.uk]
[www.2016max90femmehomme.fr]
[www.fitflopsandalsclearances.org.uk]
[www.nikeshoesfactorystore.us]
[www.monclerjacketsoutletsuk.co.uk]
[www.monclerjacketsoutletsshop.org.uk]
[www.fitflopsandalsclearances.org]

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Re: VIRU POEGA puudutav avalik diskussioon
Postitaja: shanaphillips1203@163.com (IP Logitud)
Kuupäev: 13.04.2017 20:13

[www.nikerosheruns2016.us.com]
[www.belleatherjacket2017.org.uk]
[www.rosherunswomenforsales.us]
[www.nikeairmaxthea2016.us]
[www.louboutinonlineshops.com]
[www.fitflopsandalsclearance.org.uk]
[www.newdrdrebeatsheadphones.org.uk]
[www.cheapairmaxshoes2016.us]
[www.airmax90pascher2017.fr]
[www.canadagooseparkaoutletuk.org.uk]
[www.airhuaracherun2017.us]
[www.monclerjacketsoutletsshop.org.uk]
[www.salomonspeedcross3chaussure.fr]
[www.officielmax90boutique.fr]
[www.nikeairmax2015outlet.us]
[www.chaussuresroshepascher.fr]
[www.maxonlinestore.us]
[www.fitflopsandalsclearances.org.uk]
[www.louboutinoutletsonline.us]
[www.monclerjacketsoutletsuk.co.uk]
[www.nikeshoesfactoryoutletukstores.org.uk]
[www.cgparka2017.org.uk]
[www.fitflopsale-australia.com.au]
[www.max90femmehommes.fr]
[www.nikeairmax2016sales.us]
[www.airmaxshoes2016.org]
[www.max90hyperfuses.co.uk]
[www.cgparkajacketcoat.co.uk]
[www.newcheapjordansshoes.us]
[www.hermesbeltsbirkinbag.co.uk]
[www.salomon-pas-cher.fr]
[www.2016max90femmehomme.fr]
[www.beatsheadphones2017.co.uk]
[www.fitflopsandalsclearances.us]
[www.airmaxthea2017.us]
[www.2016airmax90.us]
[www.airhuaraches-uk.org.uk]
[www.jordans11forsales.us]
[www.hermesbeltsbirkinkellybag.co.uk]
[www.cgparkajackets.co.uk]
[www.nikefactoryoutletstoresonline.us]
[www.monclerjacketscoatsoutlets2016.co.uk]
[www.louboutinoutletstore2015.org]
[www.max90pascher2016.fr]
[www.airmax90shoes-uk.org.uk]
[www.nikerunningshoesforwomen2016.us]
[www.airmax90shoes2017.us]
[www.nikeshoesfactorystore.us]
[www.rosherun-france.fr]
[www.rosherunonesale-uk.org.uk]
[www.doudounefemmehomme2017.fr]
[www.2016salomonspeedcross3.fr]
[www.nikeairhuarachefemmeshommes.fr]
[www.airmax90shoes2017-uk.co.uk]
[www.doudoune-canadagoosepas-cher.fr]
[www.airmax90hyperfuseonsales.co.uk]
[www.airmax2016-suisse.ch]
[www.chaussuresalomon-france.fr]
[www.fitflopsandalsclearances.org]
[www.beatsheadphones2017.org.uk]
[www.nouvelle2016max90.fr]
[www.2017max90.org.uk]
[www.2017airmax90.us]

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Re: VIRU POEGA puudutav avalik diskussioon
Postitaja: ann_35perez@163.com (IP Logitud)
Kuupäev: 13.04.2017 21:08

[www.cgparka2017.org.uk]
[www.rosherun-france.fr]
[www.nikerosheruns2016.us.com]
[www.airhuaraches-uk.org.uk]
[www.airhuaracherun2017.us]
[www.2016salomonspeedcross3.fr]
[www.airmax90shoes2017.us]
[www.fitflopsandalsclearances.us]
[www.max90femmehommes.fr]
[www.doudounefemmehomme2017.fr]
[www.nikeairmax2016sales.us]
[www.nikerunningshoesforwomen2016.us]
[www.salomonspeedcross3chaussure.fr]
[www.louboutinoutletstore2015.org]
[www.airmax90shoes2017-uk.co.uk]
[www.fitflopsale-australia.com.au]
[www.monclerjacketscoatsoutlets2016.co.uk]
[www.nikeairmax2015outlet.us]
[www.2016airmax90.us]
[www.fitflopsandalsclearances.org]
[www.canadagooseparkaoutletuk.org.uk]
[www.beatsheadphones2017.co.uk]
[www.nikeshoesfactoryoutletukstores.org.uk]
[www.newcheapjordansshoes.us]
[www.nouvelle2016max90.fr]
[www.fitflopsandalsclearances.org.uk]
[www.airmax90hyperfuseonsales.co.uk]
[www.cheapairmaxshoes2016.us]
[www.officielmax90boutique.fr]
[www.louboutinonlineshops.com]
[www.nikeairhuarachefemmeshommes.fr]
[www.hermesbeltsbirkinkellybag.co.uk]
[www.2017airmax90.us]
[www.airmax90pascher2017.fr]
[www.airmaxshoes2016.org]
[www.jordans11forsales.us]
[www.max90hyperfuses.co.uk]
[www.salomon-pas-cher.fr]
[www.beatsheadphones2017.org.uk]
[www.monclerjacketsoutletsuk.co.uk]
[www.monclerjacketsoutletsshop.org.uk]
[www.rosherunswomenforsales.us]
[www.2017max90.org.uk]
[www.louboutinoutletsonline.us]
[www.airmax90shoes-uk.org.uk]
[www.doudoune-canadagoosepas-cher.fr]
[www.cgparkajackets.co.uk]
[www.maxonlinestore.us]
[www.newdrdrebeatsheadphones.org.uk]
[www.airmaxthea2017.us]
[www.2016max90femmehomme.fr]
[www.nikeairmaxthea2016.us]
[www.max90pascher2016.fr]
[www.nikefactoryoutletstoresonline.us]
[www.chaussuresroshepascher.fr]
[www.nikeshoesfactorystore.us]
[www.rosherunonesale-uk.org.uk]
[www.cgparkajacketcoat.co.uk]
[www.fitflopsandalsclearance.org.uk]
[www.chaussuresalomon-france.fr]
[www.hermesbeltsbirkinbag.co.uk]
[www.belleatherjacket2017.org.uk]
[www.airmax2016-suisse.ch]

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Mine Leheküljele: 1234Järgmine
Olemasolev lehekülg: 1 koguarvust 4


Teie Nimi: 
Teie Emailiaadress: 
Teema: 
CAPTCHA