Eesti Arhitektide Liit
Uudised
Eesti arhitektuur
Dokumendid
Võistlused
Publikatsioonid
Arhitektuuripoliitika
Kutsekoda
Lingid
Kuulutused
Foorum
Kalender
Kontakt
Muuda profiili
Muuda loominguid
Liikmele

Foorum

EAL Forum :: Foorum :: Narva
Narva
Postitaja: Narva linna elanik (IP Logitud)
Kuupäev: 25.05.2006 17:15

Ajalehe „ Sirp” Lauri Vahtre artikli „ Narva olematu linn : maailma kauneim linn tuleb taastada” viimases osas kirjeldatud õudust uue kolledzihoone ehitamise vastu ning lootust, et seda hoonet sellisel kujul nagu arhitektuurikonkurssi võitnud töös „ Vihm” on esitatud, tekkis selle artikli kirjutanuga ühine arusaam toimuvast.

Uurides selle ala kohta esitatud ja kehtestatud detailplaneeringut leidsin järgmised punktid, millele antud võidutöö „ Vihm” on käega löönud ning totaalselt eiranud:

Nimelt on detailplaneeringu arhitektuursete piirangute tabelis esitatud järgmised tähtsad nõudmised hoonestusele:

2.Hoonestuse fassaadid peavad olema liigendatud vastavalt 1940.aastale eelnenud hoonestusele;

Antud võidutöö on lihtsalt eiranud praktiliselt kõiki vana hoonestuse fassaade, kui välja arvata nn negatiivse fassaadi olemasolu uue hoone peafassaadis. Jah, on tekitatud massiivse betoonist nn nokaga vana hoone katusejoon, aga see tekitab pigem õudu kui tunnet, et on väärtustatud uute võtetega vana.

3.Börsihoone fassaad tuleb projekteerida tuginedes ajaloolise börsihoone fassaadile;

Sellestki nõudmisest on mindud täielikult mööda, kõige hullem , et uue hoonega on kaotatud täielikult vana börsihoone maht, heaküll siiski on mingil moel eksponeeritud vanasid vundamente uue hoone peasissekäigu alal aga maht kui selline on ju kadunud.

5. Projekteeritav hoonestus ei tohi olla kõrgem raekoja räästajoonest, mis tähendab, et uue hoonestuse räästa või parapeti kõrgus ei või olla raekoja räästast kõrgemal. Kaldkatuse puhul ei tohi harja joon olla Raekoja harjast kõrgemal;

Vaadates selle uue hoone parapeti kõrgust, siis see ulatub julgelt üle Raekoja räästajoone. Pealegi pole tegemist kaldkatusega, vaid tasakatusega, mille parapett ulatub kõrgemale kui on etteantud piirangutes.

Ma üritasin siin lihtsalt käsitleda antud probleemi nende märkustega, kindlasti jääb see minu kiri märkamata ning ehitamisele läheb see hoone viisil ühel või teisel, kui juhuslikult rahva allkirjad ei sunni linnavõime oma meelt muutma.

Siiralt aga kahju ka sellest, et Arhitektide liidu poolt pole seoses antud hoone projekteerimisega esile tulnud eiramisi ühtki loogilist vastust ega põhjendust tulnud, pigem on suunatud oma jõud sellele, et taoline hoone, mis ei vasta ühelegi Vanalinnas kehtestatud nõudmisele ülesse ehitada. Järelikult võivad kõik, kes alustavad projekteerimist ning mille aluseks on detailplaneering koos oma piirangutega sülitada sellele ja teha nii nagu endale meeldib. Narva vanalinnas on veel alasid kuhu tahetakse kindlasti lähitulevikus midagi ehitada, jube lugu küll kui kõik hakkavad käituma taoliselt nagu seda on tehtud vana börsihoone alaga. Arhitektidele ja projekteerijatele on ikka eeskätt normid ja etteantud piirangud see millest lähtutakse.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: no jaa (IP Logitud)
Kuupäev: 03.06.2006 03:22

aga ideekonkursi puhul pole töö maht ja preemiad nii mahukad kui objekti arhitektuurse lahenduse võistlusel.Saab suurema üldistusastme juures eri variante juba kontrollida.Lõpuks kehtestab planeeringu ju ikkagi volikogu,mis on avalikkuse esindaja ja partner selles protsessis.
Kui planeering on vana ja aegunud,tulekski seda nii välja öelda.Avalikul võistlusel olgu avalikkusele mõeldud signaalid selged. Rohkem läbipaistvust tuleb protsessi juures kasuks.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: seadus on või ei ole? (IP Logitud)
Kuupäev: 02.06.2006 16:19

ega vägisi alama aste dokumendiga saagi ülemat muuta. Loogline olekski nüüd võidutööd käsitleda kui detailplaneeringu algatamise juurde kuuluvat mahulist eskiisi. Teoreetiliselt võib ju olemasolev detailplaneering olla igivana ja moraalselt aegunud, mida tulekski kaasajastada.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: Jutu jätkuks (IP Logitud)
Kuupäev: 02.06.2006 02:33

See nn "arhitektuurne innovatiivsus" on pahatihti - ja ka Narva kolledzi puhul - tüüpiline arhitektuurne edvistamine ja mitte mingi kvaliteetarhitektuur. Konkursil silmapaistmise nimel pakutakse alati välja igasuguseid absurdsusi ja züriis hakatakse üksteise otsa piiluma: "egas mina taha mingi vanamoodne paista, toetan ikka kõige trendikamat." Nii lükatakse esikohtadele projekte, mis ei vasta konkursi tingimustele ega konkreetse koha vajadustele. Narva juhtum on üks selles reas. Detailpl. enne või pärast - muinsuskaitse aspektist poleks siin ju muutunud midagi, kõrval on ei vähem ega rohkem kui ajalooline raekoda, oma mahu, räästakõrguste ja kõige muuga. Konkursitöö, mis kõike seda ignoreerib ei saa ju esikohale tuleku fakti läbi kuidagi muutuda automaatselt ülimuslikuks. Selliste tööde valimisega tekitavad züriid ainult tobeda patiseisu tellija jaoks ja projektid jäävad lihtsalt kinni. Näiteid on ju terve rida, miks jälle silmad kinni pigistatakse ja ringkaitsesse asutakse?
Õnnetu tellija ei oska alati ka oma õiguste eest seista, erinevalt eratellijatest ei tea nad, et konkursitingimuste üks olulisemaid punkte on see, kus sätestatakse, millistel tingimustel on õigus zürii valitud esikohaprojektist loobuda.
See punkt muidugi riivab Arhitektide Liidu "professionaalset" võimutäiust, mis on aga enamasti niikuinii ainult fiktsioon, vähemasti niikaua, kuni tegelikkusega suhestuda ei taheta.


Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: miks ei (IP Logitud)
Kuupäev: 01.06.2006 12:53

saa korraldatud võtmekohta kõigepealt ideekonkurssi ja alles selle järgi detailplaneeringut?Saaks ju kasutada mitme parema töö ideid!Ja siis mahuline konkurss.
Tallinnas asi küll toimima saadud:kõik detailplaneeringud algavad mahulisest eskiisist.
Jääks ära see nonsenss,et juriidiliselt alama astme dokumendiga hakatakse ülemat muutma!

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: seadus on või ei ole? (IP Logitud)
Kuupäev: 01.06.2006 10:15

Detailplaneering on seadus mitte "kombluspolitseinike virin". Eurolaulu edu ei ole taganud ka spetsialistidest zürii valik. Paar teemat allpool saab kaubamaja ja Viru keskuse ühendusgalerii hävitava hinnangu ja vihjatakse detailplaneeringu eiramisele??? Viru keskuse ühendusgalerii autor on ju kahtlemata kõrgtasemel spetsialist??? Keegi meist ei ole õnnelik elades riigis, kus on seadused, aga on ka teatud klass, kelle kohta need ei käi. Ma ei pea õigeks detailaplaneeringule ja inimeste õiglustundele lihtsalt sülitamist. kui võidutöö on seda väärt, tuleb algatada uus detailplaneering ja asi teha nagu kord ette näeb.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: margit mutso (IP Logitud)
Kuupäev: 29.05.2006 17:12

Arhitektide Liidu eesmärk on teha kõik selleks, et uued ehitatavad hooned oleksid maksimaalselt kõrge arhitektuurse kvaliteediga. Arhitektuurse kvaliteedi hindamiseks ja tagamiseks ei ole paremat lahendust välja mõeldud kui arhitektuurivõistlused, kus on võimalik osaleda kõigil huvitatutel ning kus proffessionaalidest koosneval zhüriil on võimalik võrrelda erinevaid lahendusi ning valida neist parim. Selline asjade käik ei jäta mingit võimalust, et kõik lihtsalt hakkaksid eirama etteantud nõudmisi. Samas on võistlustulemused ikka andnud sedavõrd innovatiivseid ja arhitektuurselt põnevaid lahendusi, mida kindlasti ei tohiks bürokraatiaga piirata. Seetõttu on väikeste kõrvalekallete puhul detailplaneeringutest võistluste toimumisel teinekord mööda vaadataud. Antud juhul oleks küll olnud võimatu lahendusele vastavat planeeringut välja mõelda enne hoone projekti nägemata. See ei tohiks aga olla põhjuseks, et head lahendused tegemata jäävad.vKui see hoone Narvas valmis saab, olen kindel, et sinna on põhjust sõita arhitektuurituristidel üle maailma. Loodetavasti ei mõjuta asjade käiku meie ´kombluspolitseinike´ virin. Ei tahaks, et Eesti kaasaegset arhitektuuri hakataks valima nagu eurolaulu. Usaldagem ikka oma ala spetsialiste, aeg on näidanud, et nad pole oma hinnangutes , mis sageli rahva maitsest esialgu kõvasti erinenud on, eksinud.

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Postitaja: Ka Narva linna elanik (IP Logitud)
Kuupäev: 26.05.2006 11:37

Mis siin imestada kui Arh. Liidu esimees ja kolledzi direktiss pikka aega ühise laua taga igasugu huvitavaid plaane haudunud... sestap ka liidu vähene huvi sekkuda sellesse jubedasse kaosesse. Veelgi enam, nagu mina olen aru saanud, siis liit suisa toetab antud projekti ning selle elluviimist! Arusaamatuks jääb ainult, et mis motiivil... et Narvat nende arvates paremaks muuta? Mispärast nemad, kes Narvaga vaid põgusalt seotud on, üldse leiavad, et teavad paremini mis Narvale vaja ja hea on???

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet
Re: Narva
Postitaja: high (IP Logitud)
Kuupäev: 22.03.2017 11:21

Students in all of the parts on the world usually are hardly acknowledging that writing is usually a skill. The desire to make little ones and student mindful of the prerequisite of publishing skills has produce the progress of on the net education information sites. edu blog
This would be the second from the series with inspiring educative stories, "What's getting work done in education? " This Kelly Yang challenge in Hong Kong produces American ingenuity and vital reasoning from the mix having writing as well as a love connected with children. educational news
People by all moves of lifetime are recognised in such a educational build, provided many people pass each of the requirements and meet the standards. The best part is that there are a variety of trustworthy distance knowledge universities online like Kaplan, DeVry, AIU and many other. education cafe
The volume of investment groups is happening more often, but we have a secret to help keeping some sort of club living and prosperous in this market. It truly is no for a longer time enough to help just pool area money. The individual who connects to a club simply for that purpose is certain to fail, probably providing the clb down about it. education club
There are unique variations of educational microscopes in addition to going by means of some significant considerations will let you find this best suits your family needs. The suitable store would provde the choice connected with quality products from foremost brands, and also direct you in determining the right model for you. education mag

Here we is going to discuss different tips and hints, including strategies for shore theme cards, beach wedding dresses, locations, roses, photography, plus beach built favors plus decorations. www.beachwedding.us
Many Usa couples consider going on a special trip with regard to their special day where scenery is not only beautiful, nonetheless getting now there and backside is economical. But so that you can and your sweet heart start wanting foreword to the wedding around Costa Rica, you actually better find out some Costa Rica wedding customs. www.custommarriage.us
When you are finding them hard so that you can plan a person's dream wedding and reception, maybe consider a wedding and reception planner. This article makes it possible decide if you require a qualified wedding planner or only need a marriage planning guide that can assist you make a person's dream come true. www.professionalwedding.us
Your big event is immediately approaching. It usually is overwhelming to prepare most of the necessities within your special working day. The best part about it is there's a simple fantastic solution to getting sooth your wedding and reception. Be geared up through corresponding your big event needs which includes a wedding site. www.weddingblog.us
From the chief wedding ceremony to your photographer, make perfectly sure that everything runs smoothly. Every detail of your memorable day is critical. Before you wish your wedding and reception, read the next few paragraphs for additional information. www.weddingmag.us
Are you over purchasing online games or buying month-to-month subscriptions so that they can play online games? Web based mostly flash online games now currently have conquered everyone in the world wide website; players pretty much all around planet earth are with them. www.flashvideogame.us
Yet the modern world in little one stage around mobile gaming when compared to the PC plus console activities. This posting speaks for the developments that should overtake a mobile recreation development case in some three years. www.mobilegamez.us
They currently have free samples, cheap member prices, and substantial selections with games for a variety video recreation counsels devoid of late rates. Online online games rentals are your foremost option for your complete video casino needs. www.onlinevideogame.us
A baby soft identify exists where skull has never completely closed down at entry into the world. The anterior fontanel is by and large about not one but two inches wide that will remain to some extent until the newborn child is all over eighteen months old. www.babyspot.us
The the summer months has going and the majority of us are preparing to visit quite a few cool plus chill vacation destination, may often be with relatives or list of friends. Amsterdam is amongst the few excellent cities around Europe, which will promises a cool design beauty by using spirit with true holiday destination. www.beautycity.us
Spotted divorce legal representative, Ed Sherman, supports a Child-Centered Divorce or separation philosophy, quite compared with our present-day adversarial legalised system which will produces pathetic results for example Alec Baldwin-Kim Basinger war over infant custody. www.childcenter.us
However, you will need to note there presently exists some young people that opt to learn by way of watching rather then reading. They can be known when visual enrollees. www.kidsmag.us
One of the best ways to welcome a newborn into the following world will be to offer exceptional baby gift ideas. These gifts doesn't only who a proper care you may have for your son or daughter, but they're able to also assist to delight the fresh parents plus hopefully succeed their spirits. www.uniquebaby.us
But, many people today say that they've trouble getting time to clear up - primarily those fast paced parents and even more so when you are working, as well. Here will be some solutions busy parents can purchase time so that you can exercise. www.busyparents.us
Funeral poems might be a way to get parents to seek out their express and decide to put words for those reactions and thoughts which may otherwise often be difficult so that you can verbalise at this sort of time. www.helping-parents.us
Though there are plenty of myths associated with the act with single child-rearing, a toddler of solo parents has all the chance with thriving around his future for a child who seem to lives by using both dad and mom together. www.singleparents.us
If your buying toddler cruise on toy that should surely give your infant hours with imaginative have fun with, not post they'll work envy of your neighborhood, then all these Corvette cruise on toys has to be given your closer glance. www.toddlermag.us
Extremely bored with the daily duplicated chores there is been doing forever now? Consider some highly exciting, enjoyable, and pleasurable activities for example extreme physical activities. If you wish some adrenalin race in executing certain hobby, these highly thrilling physical activities are your foremost venues. www.extremesport.us
All over history, athletes for quit some time have all of strived to attain the highest a higher standard achievement attainable and however, called by way of many companies, the rather new name Sports Mastery is the word for the craft and doctrine of understanding the concepts of your sport to reach very high levels with personal specific sport achievement. www.mastersport.us
Pastime and a noble sports, make sure you find an outside sport so that you can play. Playing physical activities outdoors is very best way to get training, get outdoor, and have fun with your relatives. There are several outdoor activities that you may take section in with the family and get an array of fun plus family exercises. www.outdoorsport.us
The heart of Dubailand, a world's premier theme store and travel related destination, you can get nothing although the best concerning sporting facilities together with the residential plus commercial freehold Dubai property on offer at this reason built urban center. www.sportcity.us
These foreign magazines will be mostly authored in Speech. A wide selection of magazines be present, which comes with sports magazines, fashion, global financial, environment, go, agriculture, health insurance and other issues while in the society. www.sportmag.us
Photograph asked a number of times just what exactly sports playing portals will be, as a long way as I'm just concerned it's a little fancy name to have online playing exchange or the right way to bet internet. A number of Bookmakers currently have coined a phrase physical activities betting webpages, since it's a much more catchy technique for saying internet betting. www.sportportal.us
Ample sports admirers are betting to the sports on a daily basis. If these sports admirers were actually with a sports playing system in making the picks to deal with everyday, then they are often winning most of the sports gambling bets. www.thesport.us
Studying plus cramming to get different content and exams is often nerve-wracking plus exhausting, its no wonder that many students find a way to liberate their worry or to undertake a deviation from them usual strenious routine. One way will be to face sports. www.universalsport.us

Häälestus: Vasta sõnumile | Tsiteeri Teadet


Teie Nimi: 
Teie Emailiaadress: 
Teema: 
CAPTCHA