Eesti Arhitektide Liit
Uudised
Eesti arhitektuur
Dokumendid
Võistlused
Publikatsioonid
Arhitektuuripoliitika
Kutsekoda
Lingid
Kuulutused
Foorum
Kalender
Kontakt
Muuda profiili
Muuda loominguid
Liikmele

ACE - Architects Council of Europe ehk Euroopa Arhitektide Nõukogu

 

EAN tegevus on suunatud ennekõike arhitektide tegevuse integreerimisega ühiskonda ja arhitektuuri kui olulise tegija mõju suurendamisele ehitatud keskkonnas. EAN esindab enam kui 30 arhitektuuriorganisatsiooni EL liikmesriikides ja enamikus kandidaatriikides. 2 x aastas toimub EAN peaassamblee. Assambleedel analüüsitakse tehtud tööd ja seatakse sihte edasiseks (töö toimub komisjonides).

EAL on EAN täisliige alates 2004. aastast. Alates 2002.aastast esindab organisatsioonis Eestit Andres Levald. Eesti esindamine Nõukogus on oluline, kuna seal tegeldakse samade probleemidega, mis on päevakorras ka meie kohaliku arhitektuuripoliitika edasiarendamisel. EAL on seisukohal, et Eestis peaks rohkem tähelepanu pööratama EAN soovitustele ja vastuvõetud otsustele ning neid Eesti arhitektuurivaldkonnaga seotud seadusandluses rakendama.

2006. aastal esindas arhitekt Tõnu Laigu Eestit Euroopa Arhitektide Nõukogu (ACE) 10-liikmelises juhatuses. Nii kõrgele kohale ei ole varem Eesti arhitektuurivaldkonna esindaja Euroopa tasemel tõusnud. 

www.ace-cae.org
Arhitektuur ja elukvaliteet
Ülevaade euroopa arhitektide nõukogu tegevusest 2005
Ülevaade euroopa arhitektide nõukogu tegevusest 2006
ACE Policy Book
PR 6 05 ACE Qual

Sector Study 2008 - Kutseuuring 2008