Eesti Arhitektide Liit
Uudised
Eesti arhitektuur
Dokumendid
Võistlused
Publikatsioonid
Arhitektuuripoliitika
Kutsekoda
Lingid
Kuulutused
Foorum
Kalender
Kontakt
Muuda profiili
Muuda loominguid
Liikmele

Ajalugu


(EAÜ liikmed 1930-ndate lõpupoolelt)

Eesti Arhitektide Liit, lüh. EAL, arhitektide, maastikuarhitektide ja arhitektuuriteadlaste organisatsioon. On 08.10.1921 asut. Eesti Arhitektide Ühingu (lüh. EAÜ) õigusjärglane. EAÜ tegutses 1921-40. Asutajaid: Karl Burman sen., Ernst Ederberg, Eugen Habermann, Ernst Jacoby, Herbert Johanson, Edgar Kuusik, Ernst Kühnert, Anton Soans, Karl Tarvas, Franz de Vries. Ühingu eesmärk oli koondada Eesti arhitekte Eestimaa ehituskunsti edendamiseks.

Korraldati projektide võistlusi ja näitusi, avaldati "Ehituskäsiraamat" (1932) ja "Eesti Arkitektide Almanak" (1934). EAÜ kuulus Rahvusv. Arhitektide Koondisesse ning osales selle kongressidel ja näitustel. A-st 1935 võisid EAÜ liikmed kuuluda *Insenerikoja arhitektuurisektsiooni. - Eesti NSV Arhitektide Liit (lüh. ENAL) asutati 1945 Tallinnas, osak. oli Tartus (a-st 1958), Pärnus (a-st 1979), Viljandis (a-st 1980). Kuulus NSVL Arhitektide Liitu. Liidul oli linnaehituse, elamu- ja ühiskondlike hoonete ehituse, tööstusarhitektuuri-, maa-arhitektuuri, arhitektuurimälestiste ja arhitektuuriajaloo, sisekujunduse, arhitektuuri üldprobleemide, teooria, kriitika ja propaganda ning noortesektsioon. Kõrgeim organ oli kongress, mis valis juhatuse.

1955-79 oli ENAL-i esimees Mart Port. 1980 – 83 oli esimeheks Voldemar Herkel, 1984-1989 Jüri Jaama. 27.juuni,1989.a. taasasutati sõltumatu Eesti Arhitektide Liit, kes loeb end asutatuks 08.10.1921 ning seega Eesti Arhitektide Ühingu tegevuseja traditsioonide jätkajaks. Iseseisva EAL-i esimeseks esimeheks valiti 30.nov.1989 Ike Volkov.

1990ndate alguses tekkisid EAL baasil uued ärilised algatused, mis tänini on täies elujõus – ajakiri MAJA, kataloog Projekt ja Ehitus. Ilmumist jätkab ajakiri Ehituskunst. Samuti tihenesid välissuhted. Aktiivselt aitas EAL-i arengule kaasa Eesti Arhitektide Selts Rootsis (tegutses aastail 1990-2002). Head suhted tekkisid Rootsi ja Soome Arhitektide Liitudega. 1993.a. võeti EAL UIA (Rahvusvaheline Arhitektide Liit) liikmeks BAUA (Baltimaade Arhitektide Liitude Assotsiatsioon) koosseisus. Elavnes ka arhitektuurivõistluste korraldamine. Finantsiliselt oli 1990ndate algus EAL-ile raske - Eesti taasiseseisvumisega kaotas EAL riigi toetuse. Al.1995.a. on EAL tegevust stabiilselt toetanud Eesti Kultuurkapital.

1990. a-te lõpust alates on EAL-i astunud hulk noori arhitekte.
1992-93 oli EAL esimees Margus Koot, 1994-97 Hain Toss, 1998 – 2001 Kalle Vellevoog. Alates 2002 on EAL esimees Tõnu Laigu

EAL on aktiivselt osalenud mitmete seaduste väljatöötamisel. EAL-i algatusel töötati 2002.a. välja Eesti riigi arhitektuuripoliitika dokument. Aktiivselt võideldakse arhitektide autoriõiguste kaitse eest, liidus on moodustatud vastav töögrupp. Al.2000 on EAL-il ACE-i (Euroopa Arhitektide Nõukogu) vaatlejaliikme staatus. 

EAL on korraldanud mitmeid seminare ja õppepäevi, näit. Tallinna Vabaduse väljaku detailplaneeringut, Pärnu üldplaneeringut ja Eesti Kunstimuuseumi eskiisprojekti tutvustav teabepäev 1999.a., Tartu, Kuressaare ja Viljandi üldplaane ja arengukavasid tutvustav teabepäev 2000.a., Tallinna sadamaala teemaline seminar 2002.a., Tallinna Pirita üldplaneeringut ja Pirita tee arengut tutvustav teabepäev 2003.a.

EAL on viimastel aastatel korraldanud kaks ülevaatenäitust – 1999.a. Kultuurkapitali aastapreemiaid kajastav näitus “1995 1996 1997 1998 1999” ja 2001.a. EAL 80. aastapäeva näitus “Eramu”. Traditsiooniks on EAL igaaastased õppereisid Euroopas.
EAL raames tegutseb aktiivselt seenioride sektsioon, kelle algatusel on toimunud mitmed seminarid ja reisid. Tegutsevad ka sektsioonid Tartus ja Pärnus.

1. Põllutöökoja Ehitustalitus. Taga keskel seisab A. Volberg2. Arhitektide koosviibimine 1930. aastate lõpus. Vasakult A. Vetemaa, J. Linnakivi, V. Seidra, Paul Tarvas, E. Brockner, L. Haljak, E. Lohk, H. Otloot, F. Vendach.3. A.Volbergi 60. juubeli tähistamine Arhitektide Liidus 1956. aastal. Vasakult istuvad Kalogeropolus (AL-i sekretär), R. Mitt, A. Volberg, M. Port, E. Liiva. Seisavad V. Tippel, Toots (AL-i raamatupidaja), H. Roopalu, O. Keppe, E. Laasi, U. Tölpus, P. Tarvas, U. Kammal, E. Velbri, F. Berends, A. Kotli, H. Karro, K. Lüüs.4. Haljastussektsiooni üritus – arhitektid tutvumas kooliaedadega 1961. aastal.5. Ekskursioon Tartust Pihkvasse 1963. aastal. Vasakult A. Volberg, H. Härmson (Volberg), L. Pettai, V. Parker.6. Esimesi sõjajärgseid Soome arhitektide külaskäike Tallinna 1960. aastatel. Kohtumisõhtu KuKu-klubis. Vasakult Eija Saijonmaa (Soome), L. Pärtelpoeg, Eeva Larkka (Soome), V. Parker, Kaarina Lehtonen (Soome), S. Luik.7. Eesti NSV Arhitektide Liidu delegaadid Moskvas NSVL AL-i V kongressil 1970. aastal. Vasakult …, H. Toss, H. Parmas, V. Pormeister, B. Mirov, M. Meelak, M. Port, Ü. Stöör, P. Jänes, A. Tampere.8. ENSV Arhitektide Liidu XIII kongress 19.–20. oktoobril 1984. aastal Ametiühingute Majas.9. AL-i esimees Jüri Jaama (paremal) ja aseesimees Irina Raud Eesti Televisiooni otsesaates 1980. aastate keskel.10. Arhitektid loomeliitude ühispleenumil 1.–2. aprillil 1988. aastal. Esireas vasakult T. Rein, I. Volkov, K. Komissarov11. EAL üldkogu 30. novembril 1989. aastal. Esireas L. Lapin, V. Künnapu, L. Künnapu.12. EAL üldkogu 30. novembril 1989. aastal. Esireas I. Fjuk ja Ü. Peil.


13. Aastavahetuse pidu EAL-i ruumides Lai tn. 29 1980. aastate lõpupoolel. Vasakult E. Laansoo, E. Urbel, P. Lindpere, H. Kreis, R. Puusepp.14. I Põhjamaade ja Baltimaade arhitektuuritriennaali avamine 24. septembril 1990. aastal.15. Rootsi arhitektide abisaadetise üleandmine EAL-ile 12. veebruaril 1991. aastal. Vasakult Sten Ramel Rootsist, Ike Volkov, Oleg ¨emt?ugov.16. EAL-i 70. aastapäeva tähistamine (Uus tn. 7) 25. oktoobril 1991. aastal. Esimehe Ike Volkovi peokõne.17. EAL-i 70. aastapäeva tähistamine. Krista Kodres ja Karin Hallas õnnitlevad Ike Volkovit.18. EAL-i 70. aastapäeva tähistamine. Vasakult R. Luup, R. Lepp, A. Eigi, R. Hürden, T. Pakri, L. Volkov.19. EAL-i 70. aastapäeva tähistamine20. EAL-i pensionäride sektsiooni kokkutulek 1994. aastal. Vasakult M. Kaarnaväli, V. Lukk, K. Plaks, H. Saarmann, Õ. Kuur, E. Herkel, L. Pisa, E. Treiberg, E. Raag, O. Kont?ajeva, A.-S. Kala, K. Pedak, H. Kerde, E. Brafmann, E.-V. Kull, E. Liiva.21. Rotermanni soolalao avanäitus “Eesti arhitektid” 1996. aastal.22. EAL-i 75. aastapäeva tähistamine Rüütelkonna hoones 8. oktoobril 1996. a.23. EAL-i 75. aastapäeva tähistamine. Vasakult M. ?ein, …, L. Hansar, A. Asszony, M. Truu, A. Levald, A. Kotli, E. Hirvesoo, A. Tampere, M. Nummert, E. Väärtnõu, M. Masso.24. EAL-i 75. aastapäeva tähistamine. Vasakult R. Raig, A. Kotli, T. Tallinn, ees T. Pakri.25. EAL-i 75. aastapäeva tähistamine. Vasakult A. Kann, K.-M. Looveer, I. Volkov, L. Künnapu, V. Künnapu.26. EAL-i aastavahetusepidu (“kunstirahva ühispidu”) Eesti Ühispanga hoones.27. Juhatus 2000