Eesti Arhitektide Liit
Uudised
Eesti arhitektuur
Dokumendid
Võistlused
Publikatsioonid
Arhitektuuripoliitika
Kutsekoda
Lingid
Kuulutused
Foorum
Kalender
Kontakt
Muuda profiili
Muuda loominguid
Liikmele

Toetused

LOOMETOETUSED

 

Loovisikute ja loomeliitude seaduse põhjal eraldab Kultuuriministeerium igal aastal EALile rahalisi vahendeid, et maksta vabakutselistele loovisikutele, kes on EALi liikmed, nende taotluste alusel EALi kaudu loometoetust.  
 
Paragrahv 16 alusel on vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, õigus saada  loometoetust juhul, kui ta
1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
3) ei õpi õppeasutuses päevases õppevormis või täiskoormusega õppes;
4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni, välja arvatud töövõimetuspension osalise töövõime kaotuse korral, kui selle suurus ei ületa poolt käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest;
[RT I 2009, 38, 254 – jõust. 18.07.2009]
6) ei saa vanemahüvitist vanemahüvitise seaduse alusel.
7) ei ole EALi liikmemaksu võlglane. 
Lisaks peab Loometoetuse taotlemiseks vabakutseline loovisik olema kantud äriregistrisse (FIEna).[RT I 2009, 38, 254 – jõust. 18.07.2009]
Loometoetuse avalduste vastuvõtmisest teatab EAL sekretär e-maili teel ja kodulehel