Eesti Arhitektide Liit
Uudised
Eesti arhitektuur
Dokumendid
Võistlused
Publikatsioonid
Arhitektuuripoliitika
Kutsekoda
Lingid
Kuulutused
Foorum
Kalender
Kontakt
Muuda profiili
Muuda loominguid
Liikmele

Õigusaktid ja seadused

Eesti Vabariigi Põhiseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=633949

Planeerimisseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1011722

Ehitusseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=921855

 

Kutseseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=690522 

Autoriõiguse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=978821 

Muinsuskaitseseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=738898
 

 

Loovisikute ja loomeliitude seadus

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=10/4 

Asjaõigusseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=960909

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1024187

Säästva arengu seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=874359  

Haldusmenetluse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=922122  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=910966

Looduskaitseseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=893104

Teeseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=962374

Veeseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=970659

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=867983

Tallinna linna ehitusmäärus http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=93200

Pelgulinna linnaosa ehitusmäärus http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=100978

Nõmme linnaosa ehitusmäärus http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=98165

Tartu linna ehitusmäärus
http://www.tartu.ee/?lang_id=1&page_id=522&menu_id=2

Kuressaare linna ehitusmäärus http://www.kuressaare.ee/uus/failid/1260.pdf

Pärnu linna ehitusmäärus
http://trip.rk.ee/cgi-bin/thw?${BASE}=akt&${OOHTML}=rtd&TA=2002&TO=6&AN=1220

Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=23557


Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=812131

Nõuete kehtestamine puuetega inimeste liikumisvõimaluste arvestamiseks detailplaneeringutes ja üldkasutatavates ehitistes (hoonetes ja rajatistes) ning nende projektides, keskkonnaministri 18.mai 1999 määrus