Eesti Arhitektide Liit
Uudised
Eesti arhitektuur
Dokumendid
Võistlused
Publikatsioonid
Arhitektuuripoliitika
Kutsekoda
Lingid
Kuulutused
Foorum
Kalender
Kontakt
Muuda profiili
Muuda loominguid
Liikmele

Liikmeks astumine

EESTI ARHITEKTIDE LIIDU (EAL) TEGEVLIIKMEKS VASTUVÕTU NÕUDED

Kinnitatud eestseisuse koosolekul nr. 3 / 30. märts, 2000.a.

Eesti Arhitektide Liidu tegevliikmeks võib olla vähemalt neli (4) aastat oma erialal tegutsenud arhitekt, arhitektuuriteadlane ja erandina ka arhitektuuriga seonduva eriala esindaja, kes tunnistab liidu põhikirja, on Eesti kodanik või omab Eestis alalist elamisluba.

Taotlejal on vaja EAL eestseisusele esitada:

1. Kirjalik avaldus

2. Täidetud küsitlusleht

3. Kolm fotot 4 x 5 cm

4. Kolme vähemalt viie aastase staažiga EAL liikme soovitused

5. Valikkogu senistest töödest (graafiliselt).


Esitatud materjal peab näitama pretendendi loomingulist isikupära, võimekust ja aktiivsust. Tööde arv minimaalselt viis (võimalusel vähemalt 1 arhitektuurikonkursil osalenud projekt). Iga objekt vormistatud maksimaalselt 3 lehel formaadis A3 või A4. Heatasemeline vormistus - kas mapis või köidetult.

Mittearhitektide vastuvõtt EAL-i toimub erandkorras eestseisuse otsusel.
Peale sooviavalduse ja kaasnevate rekvisiitide esitamist otsustab eestseisus ühe kuu jooksul uue liikme sobivuse. Vastuvõtmisel EAL-i väljastatakse EAL liikmepilet.

EAL eestseisus

Lisatud failid: eesti arhitektide liidu liikmekaart.pdf